Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Stobno - powiat wołowski

vor 1945 Stuben - Kreis Wohlau

 

                       

               

Kościół p.w. św. Mikołaja.

           

Mur okalający kościół oraz tarcza zegarowa na kościelnej wieży.

               

Brama na teren przylegający do kościoła.

               

       

Wejście do świątyni oraz kapliczki w jej otoczeniu.

           

Pamiątkowe tablice i pomnik.


       

                       

Widok na jedną z kaplic od strony głównej drogi w miejscowości z figurą św. Jana Nepomucena oraz obeliskiem stanowiącym pomnik nagrobny.

   

We wnętrzu kaplicy tablice pamiątkowe upamiętniające niemieckich żołnierzy mieszkańców miejscowości poległych na frontach różnych wojen w XIX i XX wieku.


               

Dokładne miejsce po rozebranym budynku stanowiącym siedzibę właściciela dawnego majątku. To samo miejsce latem i wczesną wiosną. W głębi budynek gospodarczy.

           

           

Zachowana do dnia dzisiejszego zabudowa mieszkalno - gospodarcza majątku.


                   

Zabudowa miejscowości.


   

Dom w pobliżu kościoła.


       

Współczesna plebania oraz dawna szkoła a obecnie wiejska świetlica.


   

Pomnik poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy - mieszańców Stobna.


       

                       

Cmentarz w Stobnie obecnie jest całkowicie pozbawiony starych niemieckich elementów nagrobnych.


               

Wiejskie kapliczki w różnych ujęciach.


Miejsce po wiatraku w kierunku zachodnim od cmentarza.

               

Ślad po wiatraku w postaci koła młyńskiego także w pobliżu cmentarza.

       

Kapliczka przy polnej drodze obok której także kiedyś znajdował się wiatrak.


1 lutego 1945 roku w zachodniej części wioski obok młyna w zbiorowej mogile pochowano około 20 żołnierzy  Armii Czerwonej poległych oraz zmarłych od ran w walkach w okolicach Stobna. W okresie późniejszym dokonano prawdopodobnie ekshumacji zwłok które pochowano w kwaterze żołnierzy radzieckich na cmentarzu komunalnym w Wołowie. Leży tam prawie 400 żołnierzy znanych z imienia i nazwiska. Wiele grobów to mogiły zbiorowe a pod tablicami z jednym nazwiskiem leży kilku żołnierzy a wielu z nich jest narodowości polskiej walczących z różnych powodów w Armii Czerwonej.

   

Wiatrak w Stobnie (foto sprzed 1945 r. oraz cmentarz żołnierzy radzieckich w Wołowie.

       

Dokładne miejsce po wiatraku (na co wskazuje nawet zachowany do dnia dzisiejszego kamień młyński) - miejsce w sąsiedztwie którego w 1945 roku pochowano wielu żołnierzy radzieckich.                   

Kościół p.w. św. Mikołaja oraz jego otoczenie.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl