Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Trzcinica Wołowska - powiat wołowski

vor 1945 Klein Strenz - Kreis Wohlau

 

Na wzgórzu, na pocz. wieku XVIII wybudowana została z fundacji klasztoru w Głębowicach kaplica p.w. św. Krzyża (obecnie p.w. Matki Bożej Bolesnej). W wieku XIX w kaplicy odprawiane były msze święte. Kaplica ta stanowiła główną kaplicę ciągu kapliczek 7 Boleści Matki Bożej, jaka założona została na terenie Trzcinicy Wołowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowane są wszystkie kapliczki.. Część z nich prezentowana jest na zdjęciach.

                   Kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej.

Autor fotografii Marek Chwistek ze Wschowy. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl