Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Uskorz Mały - powiat wołowski

vor 1945 Klein Ausker - Kreis Wohlau

 

   

Dokładne miejsce po pałacu rozebranym w latach powojennych.

                       

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


                       

                       

                       

   

Cmentarz ewangelicki. Zachowało się tylko kilka całych nagrobków, prawie wszystko porośnięte jest bluszczem. Do tego stare drzewa i powalone nagrobki, które wyczuwa się mimo grubej warstwy bluszczu.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl