Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Warzęgowo - powiat wołowski

vor 1945 Hohenau früher Wersingawe - Kreis Wohlau

 

       

Panorama miejscowości.


                   

Dawny dwór to obecnie budynek mieszkalny. Na kolejnych zdjęciach  zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


               

Kościół p.w. św. Wojciecha. Popiersie Jana Pawła II.  Zachowany fragment płyty nagrobnej w murze kościoła, pozostałość cmentarza niemieckich mieszkańców miejscowości oraz budynek w sąsiedztwie świątyni.


           

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie. Połączenie starego budynku szkolnego z nowym. Na ostatnim zdjęciu widok na dziedziniec szkolny od strony głównego wejścia.


       

Dom w miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl