Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Węglewo - powiat wołowski

vor 1945 Steindorf früher Wanglewe - Kreis Wohlau

 

               

                   

Ruina dworu w dawnym majątku oraz sąsiadująca z nim zabudowa gospodarcza - wczesna wiosna 2012 rok.

                   

   

Kolejne fazy dojścia do byłego majątku w Węglewie - zdjęcia wykonane latem.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl