Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dryżyna - powiat wschowski

vor 1945 Attendorf - Kreis Fraustadt

 

   

Na końcu wsi ( w kierunku na Górę ) po jej prawej stronie, stoi kamienną przydrożna figura św. Wawrzyńca z XVIII wieku. Zatarte już dziś napisy naznaczały ją jak słupek graniczny w kierunku Wielkopolski tekstem polskim a w kierunku Śląska tekstem niemieckim. Stojący na cokole w środkowej części wsi św. Jan Nepomucen z 1730 roku ma u podstawy płaskorzeźbę ze sceną wrzucenia 20 marca 1393 roku Jana Nepomucena z mostu Karola w Pradze do Wełtawy, gdzie utonął. Od strony Szlichtyngowej fragment muru z umiejscowioną centralnie bramą okala szczątkową pozostałość parku. To ciekawe miejsce rozpala wyobraźnię, bo widoczne wejście prowadziło kiedyś do rokokowego pałacu, należącego do Rafała Gurowskiego. To ostatni kasztelan poznański, starosta Wschowy, poseł na sejm, pisarz, mecenas sztuki, fundator. Postać barwna i ciekawa, piastująca wiele stanowisk oraz uhonorowana wieloma tytułami. Gurowski był najstarszym synem kasztelana poznańskiego Melchiora i urodził się w 1716 roku. Zmarł 8 kwietnia 1797 roku właśnie tu w Dryżynie. Pochowany został w rodzinnej krypcie grobowej w podziemiach kaplicy św. Krzyża w klasztornym kościele bernardynów p.w. św. Józefa we Wschowie a jego serce osobno w kościele p.w. św. Jakuba wchodzącego w skład kompleksu klasztornego od 1926 roku Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (kiedyś cystersów) w Obrze. Jego portret trumienny znajduje się dziś po prawej stronie nawy w kościele św. Józefa w zespole klasztornym franciszkanów we Wschowie. Postać zmarłego przedstawiono z orderami Orła Białego i św. Stanisława, których był kawalerem. Pałac stojący otworem po ostatniej wojnie, narażony na powolną i systematyczną dewastację został ostatecznie rozebrany.


     

Brama do nieistniejącego majątku Rafała Gurowskiego.

     

Fragment pozostałego parku oraz domy w sąsiedztwie.


   

Rafał Gurowski (1716 - 1797) na portrecie trumiennym w kościele bernardynów we Wschowie. Postać zmarłego przedstawiono z orderami Orła Białego i św. Stanisława, których był kawalerem.


    

Kapliczka obok pomnikowego dębu w centrum miejscowości, majątek we wschodniej części Dryżyny oraz jeden z domów.

   

Wjazd do miejscowości oraz budynek dawnej szkoły.


         

Figura Jana Nepomucena u podstawy której napisy w języku polskim.


           

           

           

           

           

Na końcu miejscowości przy polnej drodze do Wyszanowa odnaleźć można (tuż za wiaduktem nieczynnej linii kolejowej) zdewastowany cmentarz niemieckich mieszkańców Dryżyny.


Przez Dryżynę przechodziła linia kolejowa Bojanowo - Głogów sukcesywnie otwierana na różnych odcinkach od 14.12.1885 do 1.10.1906 roku. Linia została ostatecznie zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 1991 roku oraz dla towarowego w rok później. 

Poszczególne stacje i przystanki kolejowe oraz kilometry licząc od Bojanowa: 

Bojanowo                    0

Zaborowice                 5,35

Boraszyn Wielki          8,575

Boraszyn Mały            10,852

Góra Śląska               15,188

Sławęcice                   18,281

Strumienna                 20,274

Naratów                      24,504

Niechlów                     29,482

Dryżyna                       36,05

Szlichtyngowa             38,442

Wilków                        41,428

Serby Wschód            46,079

Serby Zachód             48,867

Odrzycko (Głogów)     50,028

 

                

 


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

        


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl