Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Lipinki - powiat wschowski

vor 1945 Linden - Kreis Glogau

 

   

         

Kościół p.w. Matki Boskiej Rokitniańskiej i symboliczny grób byłych niemieckich mieszkańców miejscowości na terenie przykościelnym zestawiony z ocalałych płyt nagrobnych.


W Lipinkach na przełomie XVI i XVII wieku wybudowano kościół. Pierwotna świątynia była w posiadaniu katolików, później ewangelików. 13 stycznia 1654 roku specjalna komisja złożona z przedstawicieli cesarza oraz władz kościelnych ponownie przekazała świątynię katolikom. W 1759 roku podczas wojen Śląskich kościół został przez oddziały rosyjskie spalony i zamieniony w ruinę. Pozostałość murów rozebrano w 1864 roku. W latach 90 - tych XX wieku na tej samej ziemi, gdzie kiedyś wznosił się stary kościół w otoczeniu cmentarza, wybudowano nową świątynię. W XVIII wieku wioska była w posiadaniu rodów von Niebelschütz i von Unruh. W 1886 roku właścicielami jednego z majątków byli bracia von Moll, a w 1912 roku rodzina von Heinz. Pałac został zniszczony po II wojnie światowej. Pozostałością majątku jest funkcjonująca gorzelnia.


   

Dokładne miejsce po pałacu należącym m.in. do rodu von Niebelschütz. Budynek wzniesiony na gruzowisku (na pierwszym zdjęciu) jest już obiektem powojennym.

   

Fragment pozostałości muru okalającego kiedyś dawny majątek.

     

Gorzelnia na terenie dawnego majątku oraz napisy AN / EH na kominie i data 1861.

         

Park w pobliżu majątku.


         

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego folwarku należącego m.in. do rodu von Unruh. Znajdował się on za obecnym kościołem.


Kolor niebieski to dawny majątek rodu von Niebelschütz a żółty kolor to majątek rodu von Unruh.


       

         

Poza obszernym pałacem należącym m.in. rodu von Niebelschütz był w Lipinkach jeszcze jeden obiekt rezydencjonalny, stąd dostrzegalne dwa zaniedbane parki krajobrazowe. Obiekt który wskazuję na zdjęciach znajdował sie przy bocznej drodze do miejscowości Stare Strącze. Do dnia dzisiejszego pozostały widoczne schody do obiektu oraz elementy kamieniarki porozrzucane po dawnym parku.


       

Pozostałość fosy otaczającej grodzisko z okresu wczesnego i także późnego średniowiecza. Pierwsza eksploatacja w 1931 roku - liczne znaleziska w formie fragmentów naczyń glinianych eksponowanych przed 1945 rokiem w tutejszej szkole.


 

Budynek dawnej gospody w pobliżu kościoła oraz stara szkoła w Lipinkach.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

         


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl