Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Przybyszów - powiat wschowski

vor 1945 Pürschkau - Kreis Glogau

 

   

Renesansowy dwór murowany z kamieni i cegły, usytuowany obok kościoła. Wzniesiony został około 1600 roku. Założony na planie prostokąta, piętrowy. Nad wejściem od strony północnej umieszczone są w ozdobnym obramowaniu kartusze herbowe. Na ścianie elewacji znajdują się śladowe pozostałości sgraffitowej dekoracji. Obecnie pałac użytkowany jest jako mieszkanie prywatne.

 

W polu wschodnim herby rodów: von Rechenberg, von Eberbach, von Unruh, von Kreckwitz, von Gutschin, von Beroldt, von Rothkirch, von Promnitz.

W polu zachodnim herby rodów: von Kanitz, von Niebelschütz, von Glaubitz, von Kreckwitz, von Braun, von Loeben. W tympanonie znajduje się kaboszon w oprawie z ornamentu okuciowego z następująca inskrypcją:

,,Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”


   

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany został w latach 1657 – 1658. Pierwotnie stanowił kaplicę dworską ufundowaną przez barona von Barwitz ze Sławy. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu, otoczony otynkowanym murem, późnorenesansowy, jednonawowy z zamkniętym półkoliście prezbiterium. Wielokrotnie był remontowany i przebudowywany, między innymi w XIX wieku, kiedy to dobudowano dwie kwadratowe wieże. We wnętrzu barokowe wyposażenie.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Przybyszów - Dwór

Dwór jest zlokalizowany w północnej części wsi w pobliżu kościoła filialnego. Zwrócony fasadą na północ. Obiekt obecnie pełni funkcje mieszkalne.

Przybyszów początkowo należał do książąt śląskich z linii głogowskiej. W 1468 roku wieś została kupiona przez Melchiora (II) von Rechenberga z Borowa Polskiego. Dwór został wzniesiony w około 1600 roku, prawdopodobnie przez Sigismunda von Rechenberga, pana na Przybyszowie i Borowie Wielkim, ożenionego z Anną von Kanitz. Po jego bezpotomnej śmierci w 1610 roku cesarz Ferdynand III Habsburg przejął miasto Sława wraz z Przybyszowem i innymi okolicznymi wsiami. W 1655 roku posiadłość została nadana Johannowi Franzowi von Barwitz. Przybyszów pozostawał w rękach Barwitzów do 1884 roku. Od 1886 roku posiadłość należała do rodziny von Haugwitz. W 2. poł. XVIII wieku zmieniono dach, wykonano nowy wystrój tynkarski elewacji, wzniesiono ryzalit, dostawiono przypory, przebudowano klatkę schodową. Po II wojnie światowej obiekt był administrowany przez PGR Zbiersko, pełnił wtedy funkcje administracyjne i mieszkalne. Od 1990 roku dwór jest własnością prywatną.

Dwór, zbudowany z kamienia i cegły, został wzniesiony w stylu późnorenesansowym. Założony na rzucie prostokąta z ryzalitem od strony południowej. Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, nakryty jest wysokim, czterospadowym dachem. Elewacje pokryte resztkami tynku o groszkowej fakturze ze szczątkowo zachowanymi opaskami okiennymi. Odpadające tynki ujawniły na elewacji pozostałości dekoracji sgraffitowej o formie ornamentu roślinnego, stanowiącej obramienie otworów okiennych. Fasadę budynku dekoruje późnorenesansowy portal wykonany z piaskowca. Stylowo należy do rzeźby nurtu manierystycznego w wydaniu północnym. Portal ujmuje otwór wejściowy, zamknięty półkoliście. Po bokach wejścia znajdują się pilastry o głowicach toskańskich, na których spoczywa fryz i trójkątne zwieńczenie. Czoło arkady boniowane. W ościeżach nisze zamknięte hemisferycznie. Fryz podzielony pionowo na dwa pola wolutą dekorowaną maszkaronem. W polach po osiem tarcz herbowych rozmieszczonych w dwóch rzędach. Herby opatrzone banderolami z nazwiskami rodowymi. Wywód heraldyczny odnosi się do Sigismunda von Rechenberga i jego żony Anny z domu von Kanitz. Tympanon z inskrypcją: „ALSO HAT GOTT / DIE WELT GELIBT AUF DAS / ALE DIE AN IHN GLAUBEN / NIT VERLOREN WERDN / SUNDERN DAS EWIG LEBEN / HABEN” (Jan 3,16). Wnętrze o układzie trójdzielnym dwutraktowym z sienią na przestrzał. W części północnej sieni mieści się klatka schodowa. Pomieszczenia piwnic przekryte sklepieniami kolebkowymi, w pomieszczeniach parteru występują sklepienia krzyżowe i stropy z podsufitką.

Obiekt po II wojnie światowej nie był remontowany, obecnie zaniedbany, stanowi własność prywatną.

Kamila Helena Domagalska
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl