Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Siedlnica - powiat wschowski

vor 1945 Zedlitz - Kreis Fraustadt

 

   

Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła - gotycki, powstał na początku XIV wieku. Wielokrotnie przebudowywany, między innymi w 1606 roku i w XIX wieku. Murowany z cegły, jednonawowy. Bogate wyposażenie wnętrza, głównie barokowe. Wśród ofiarodawców kościoła znajdują się przedstawiciele o polskich nazwiskach, przypuszczalnie właściciele majątków w Siedlnicy: Albert von Pogochcki - Bulakowski oraz Andrzej von Sienno Potworowski.

 

Stary grób, tablice pamiątkowe umieszczone w ścianie kościoła oraz twarz rycerza Kotwicza z epitafium.


Obok kościoła otoczonego kamiennym murem, znajduje się dobrze zachowana kaplica grobowa z umieszczonym w centralnym miejscu napisem ERBBEGRÄBNISS der FAMILIEE PEIKER.


     

                       

W pobliżu postępująca ruina pięknego niegdyś neogotyckiego pałacu z końca XIX wieku z dekoracyjnymi sterczynami. Dzisiaj to już ślad dawnego uroku, dla mających wyobraźnię jeszcze dostrzegalny. W odległej przeszłości własność rodu Kwileckich.

         

Brama wejściowa do pałacu, zrujnowane jego wnętrze oraz użytkowana jeszcze zabudowa gospodarcza dawnego majątku - październik 2008.


W Siedlnicy znajduje się jeszcze jeden pałac z końca XIX wieku. Jego stan zachowania jest znacznie lepszy od poprzedniego. Znajduje się w Siedlnicy Górnej, gdyż kiedyś istniał podział na Siedlnicę Górną i Dolną.


                 

                 

                 

                 

        

Cmentarz niemieckich mieszkańców Siedlnicy sprzed 1945 roku.


Rozległy obszarem majątek ziemski w Siedlnicy posiadał system połączeń szynowych umożliwiający konny transport płodów rolnych z pól do zabudowań gospodarczych. System ten, pomimo rozmontowania jego znacznej części po 1945 roku, jest jeszcze w małym fragmencie zachowany.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

         


Siedlnica - Pałac

Zespół pałacowy w Siedlnicy Dolnej położony jest w zachodniej części wsi i podobnie jak inne pobliskie majątki, składa sie z trzech enklaw przestrzennych: rezydencjonalnej, gospodarczej i koloni mieszkalnej. Kompleks rezydencjonalny zlokalizowany w południowo- wschodniej części założenia otoczono murem kamiennym, który oddzielał pałac i park od kościoła i reszty wsi. Na wschód od niego wzniesiono domy mieszkalne dla pracowników. Część gospodarcza natomiast zachowała się do dzisiaj tylko częściowo i rozpościera się po stronie południowo-zachodniej pałacu. Obecnie pałac jest zamieszkany tylko częściowo.

Wieś Siedlnica pojawia się w źródłach pod różnymi nazwami – Cedelitz, Sydylitz, Sedlnicz a także Świdnica, stąd też wynikają niektóre problemy z interpretacją zachowanych źródeł. Osada została założona z dawnych obszarów dworskich i włościańskich. W latach 1566-1578 miejscowość miała dwóch właścicieli: Dłuskich i Radzyńskich. Taki rozdział dóbr pomiędzy dwóch dysponentów funkcjonował przez długi czas. W XVIII wieku tzw. Siedlnica Dolna obejmowała zachodnią część wsi i władał nią Antoni Dzieduszycki. W roku 1811 majątek został wykupiony przez pochodzący z Niemiec ród Lichtów, a następnie Peikerów. Wówczas to, w roku 1847, gruntownie przebudowano pałac po Dzieduszyckich nadając mu szatę neogotycką. W roku 1860 w tym samym stylu wybudowano grobowiec rodzinny. Autorem obu obiektów jest bliżej nieznany architekt berliński.

Pałac w Siedlnicy założony został na planie prostokąta z ryzalitami przy dłuższych bokach. Posadowiony na wysokim podpiwniczeniu, zakomponowany jako parterowy z półpiętrem, w partiach ryzalitowych piętrowy, nakryty został dachami dwuspadowymi. Elewacje rozczłonkowano występującymi z lica wielobocznymi sterczynami w elewacjach wzdłużnych, rozgraniczającymi dwuosiowe płaszczyzny. Fasadę i elewację ogrodową akcentują umieszczone pośrodku piętrowe, czteroosiowe ryzality. Ryzalit fasady wieńczy prosty szczyt flankowany w narożnikach ozdobnymi sterczynami ze zwieńczeniami w kształcie korony komina. Ryzalit ogrodowy, w części parterowej mocno wysunięty, mieści arkadowy portyk z tarasem. W poziomie piętra został on zlicowany z całością elewacji i otwarty na taras czterema wejściami typu porte-fenêtre i podobnie jak ryzalit fasady – flankowany sterczynami. Elewacje wieńczy profilowany gzyms, w części ryzalitu ogrodowego i przyległych partii przechodzący w formę fryzu arkadkowego. Górna część ryzalitu ogrodowego zwieńczona krenelażem i zdobiona płycinami, pośrodku posiada flankowaną sterczynami wystawkę. Zamkniętym odcinkowo oknom parteru odpowiadają na osiach zdwojone okienka półpiętra. Arkady portyku oraz okna na piętrach ryzalitów zamknięte są półkoliście.

Obecnie niestety pałac jest właściwie ruiną. Nie zachowały się jego stropy, okna i spora część ścian wewnętrznych. Nie ma już właściwie śladu po stolarce, chociaż obiekt do dzisiejszego dnia jest częściowo zamieszkany. Do części użytkowanej prowadzą dobudowany najprawdopodobniej w latach powojennych ganek przy elewacji wschodniej i schody przy elewacji północnej.

Pałac nigdy nie doczekał się większych remontów. W ostatnich latach wyremontowano natomiast grobowiec rodziny fundatorów – rodu Peikerów znajdujący się tuż przy kościele w Siedlnicy.

Pałac w Siedlnicy jest doskonałym przykładem dziewiętnastowiecznego historyzmu w duchu neogotyku, który zrodził się w wyniku fascynacji nie tylko architekturą, ale także literaturą średniowiecza. Powstał on również pod wpływem modnego wówczas starożytnictwa i stanowił przejaw szukania przez artystów stylu narodowego własnego kraju.
 

Małgorzata Szymańska-Dereń
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl