Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wygnańczyce - powiat wschowski

vor 1945 Weigmannsdorf - Kreis Fraustadt

 

 

Miejsce po barokowym pałacu m.in. rodu von Seherr - Thross oraz pozostałość zabudowy gospodarczej dawnego majątku.


         

Stary zniszczony cmentarz byłych sprzed 1945 roku niemieckich mieszkańców miejscowości.


         

Zaadoptowany na mieszkanie budynek nieczynnego dworca kolejowego z widoczną niemiecką nazwą miejscowości oraz zarastające torowisko.


 

Pozostałość wieży widokowej na wzgórzu. W pobliżu niemal całkowicie zniszczone mauzoleum grobowe właścicieli majątku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl