Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Borowe - powiat żagański

vor 1945 Burau - Kreis Sprottau

 

       

Ruina pałacu.

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Borowe - Dwór

Wieś Borowe (niem. Burau) położona jest w połowie drogi między Iłową a Gozdnicą. Dwór jest zlokalizowany w części południowej wsi. Na zachód od dworu znajduje się założenie folwarczne, natomiast od wschodu dawny park krajobrazowy z zachowanymi pojedynczymi okazami starodrzewia: bukami, klonami, kasztanowcami.

Najstarsze wzmianki dotyczące wsi pochodzą z 2. poł. XV wieku. W tym czasie była ona częścią majątku Przewóz. W dokumentach z tego okresu wymienia się nazwiska związane z miejscowością: von Melhose i von Schellendorff. W roku 1602 Przewóz z Borowem i innymi majątkami został wykupiony przez Henryka Anzelma von Promnitz z Żar. Do XIX wieku dobra kilkakrotnie zmieniały właścicieli. Do ostatnich należała rodzina von Kospoth, a później księgarz z Berlina – Jentzig (w latach 1930-1945).

Dwór został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku. W dokumentach nie odnotowano informacji o jego budowniczych, ale samą budowę można łączyć z rodziną Promnitzów, którzy w tym czasie dziedziczyli dobra Iłowa-Borowe. Budynek, o ścianach ceglano-kamiennych i ceglanych, założony był na planie prostokąta o wymiarach 23,5 × 17,8 m. Posiadał dwie kondygnacje. Nakryty był wysokim czterospadowym dachem, z naczółkami od wschodu i zachodu.

Dwór jest podpiwniczony. W piwnicach zachowały się sklepienia kolebkowe i klasztorne. Od frontu, tj. strony południowej posiada wyższy o jedną kondygnację ryzalit o długości 13 m, wysunięty z lica o 4,5 m. W przyziemiu elewacji frontowej znajduje się centralnie umieszczona portalowa wnęka, zakończona płaskim gzymsem z umieszczonymi wyżej prostokątnymi otworami zamkniętymi półkoliście. Otwór wejściowy, z zachowaną częściowo stolarką, mieści się z lewej strony, prawy jest wnęką imitującą wejście. W elewacji wschodniej, w miejscach ubytków tynku zachowały się ślady dekoracji sgraffitowej. Nad oknami przyziemia są jeszcze widoczne fragmenty fryzu międzykondygnacyjnyego, ułożonego z profilowanych kształtek-rombów z czteroliściem. Naroża elewacji ujęte są dwoma pilastrami o jońskich głowicach. W elewacji zachodniej, ze względu na różnicę pomiędzy poziomem terenu a przyziemiem obiektu, wprowadzono sześciostopniowe schody, ujęte w wachlarzowato wygięte policzki. Schody prowadzą na taras. Otwory okienne w elewacjach, o wykroju prostokątnym i kwadratowym, posiadają wykonane w tynku obramienia oraz proste gzymsy nadokienne.

Dwór był przebudowany w 2. poł. XIX i na początku XX wieku. Z tego okresu pochodzą historyzujące dekoracje elewacji, nawiązujące do gotyku, renesansu i klasycyzmu. Po II wojnie światowej dwór był własnością Skarbu Państwa, zarządzany przez Zakłady Rolne Borowe (do lat 60. XX wieku). W ciągu kilkunastu następnych lat obiekt popadł w ruinę. Obecnie jest pozbawiony dachu oraz dużej części ścian wewnętrznych. Zachowane są mury obwodowe, częściowo do wysokości dwu kondygnacji.

Ewa Garbacz
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl