Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Gorzupia Dolna - powiat żagański

vor 1945 Nieder Gorpe - Kreis Sprottau

 

                   

   

Kościół p.w. św. Jerzego, epitafia na jego zewnętrznych ścianach oraz zdewastowany stary cmentarz.

Autor fotografii - Norbert Gladis.                   

Kościół p.w. św. Jerzego oraz epitafia.

                   

Most drogowy na rzece Bóbr.

       

Elektrownia wodna Gorzupia I.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Gorzupia Dolna - Dwór

Wieś położona jest przy drodze prowadzącej z Żagania do Nowogrodu Bobrzańskiego. Założenie podworskie znajduje się we wschodniej części wsi, kilkaset metrów od szosy. Ruina dworu zajmuje północną partię założenia.

Od północy i wschodu obiekt otaczają relikty parku krajobrazowego, ze słabo zarysowaną obecnie fosą, małym stawem i strumieniem. Na południe od dworu znajdowało się obszerne podwórze gospodarcze. Jego zabudowania skupiały się wokół trzech boków, a czwarty wypełniała zieleń i podjazd pod fasadę dworu.

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca wsi pochodzi z 1246 roku, następna o kościele parafialnym z 1353 roku. W końcu XIV wieku właścicielem Gorzupii Dolnej był von Kittlitz, w XV stuleciu rodzina von Knobelsdorff, od około 1508 do 1585 roku ród von Berge. W XVIII wieku wieś należała do rodów von Unruh i von Bomsdorff.

Dwór został zbudowany prawdopodobnie w latach 1530-1540 na podwalinach wcześniejszego założenia obronnego. W dokumentach z 1540 roku jako jego właściciela wymieniono Melchiora (lub Siegmunda) von Berge. Obiekt został wzniesiony na planie dwóch przylegających do siebie prostokątów. Wymurowano go z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej.

Do czasu przebudowy dwór posiadał dwie kondygnacje. Prawdopodobnie kryty był dwudzielnymi dachami dwuspadowymi, a elewacje wieńczyły szczyty. Po przebudowie w XVII wieku, część zachodnia obiektu uzyskała barokowy wystrój i została przykryta dachem trzyspadowym. Przebudowa nie objęła wschodniej partii dworu. Świadczą o tym zachowany w tej części obiektu pierwotny materiał budowlany i uskokowe ościeża. W XIX wieku założono tu park krajobrazowy, a od strony zachodniej i południowej zasypano fosę. Jeszcze podczas II wojny światowej obiekt był użytkowany. Po roku 1945 popadł w ruinę.

Zachodnia partia budynku dzieliła się na dwa trakty, a wschodnia na trzy. Wejście główne znajdowało się po stronie południowej. Pozostałe otwory wejściowe były zlokalizowane od zachodu, północy i wschodu. Frontowy trakt części zachodniej dzielił się na pomieszczenia. Podział tylnego, północnego traktu, ze względu na stan zachowania obiektu jest nieczytelny. Prostokątne otwory okienne dworu były obramowane gładką, wykonaną w tynku opaską. Od wewnątrz otwory umieszczono w uskokowych ościeżach. W elewacji zachodniej ocalał jednoosiowy fragment z otworem ujętym w relikt renesansowego portalu, wymontowanego prawdopodobnie w XIX wieku z fasady. W przyziemiu są widoczne fragmenty ceglanych sklepień. Piwnice znajdujące się pod wschodnią partią dworu są niedostępne.

Dwór w Gorzupii Dolnej do dziś pozostał ruiną. Ocalały jedynie mury obwodowe, częściowo – do wysokości dwu kondygnacji. Wnętrze obiektu z widocznymi w przyziemiu reliktami ścian międzytraktowych, przysypane gruzem, porastają drzewa i krzewy.

Ewa Garbacz
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl