Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Międzylesie - powiat żagański

vor 1945 Walddorf - Kreis Sprottau

 

                       

Zdewastowany pałac w Miedzylesiu oraz fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

       

           

Widok na dawny majątek z pałacowego balkonu (latem) oraz na drugą stronę (wiosną).

                       

                       

Pałac oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku - wiosna 2012 rok.Ruina pałacu.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Międzylesie - Pałac

Międzylesie to miejscowość położona na północnym – wschodzie gminy Niegosławice. Zespół folwarczny zlokalizowany jest w północno-zachodniej części wsi, przy bocznej drodze prowadzącej do Gościszowic. Założenie folwarczne ma kompozycję zwartą i geometryczną. Budynki usytuowane są wokół prostokątnego dziedzińca gospodarczego. Pałac, zajmujący wschodnią pierzeję, stanowi dominantę architektoniczną zespołu. Na północny – wschód od rezydencji rozciąga się park o charakterze krajobrazowym.

Międzylesie powstało prawdopodobnie w XVII stuleciu jako osada folwarczna. W XVIII wieku wieś znajdowała się w posiadaniu rodziny von Lüttwitz. Po śmierci Karola von Lüttwitz, w 1818 roku, dobra przypadły jego córce Julianie. W drugiej połowie XIX wieku jako właściciel majątku wymieniany jest Gustaw Mattheus, po którym Międzylesie odziedziczyła córka, Maria Reiche. W posiadaniu rodziny Reiche, właścicieli również pobliskich Gościszowc, folwark pozostał do lat 70. XX wieku. Kolejnym dysponentem międzyleskich dóbr był August Götz. W tym czasie powierzchnia folwarku wynosiła 200 ha, w tym 120 ha pól uprawnych, 30 ha łąk, 46 ha lasów i 4 ha nieużytków. W folwarku hodowano 10 koni, 44 sztuki bydła i 330 owiec. Około 1998 roku majątek zakupił Willy Schade, następnie, w 1909 roku Otto Krüger. W 1917 roku Międzylesie ponownie trafiło w ręce rodziny Reiche. W dokumentach z tamtego okresu, jako właścicielka majątku wymieniana jest żona radcy sądowego, Georga Reiche, Marie Reiche, a następnie ich syn Siegfried Reiche. Ten ostatni władał majętnościami do 1945 roku. W tym czasie powierzchnia gruntów należących do folwarku powiększyła się do 218 ha.

Według różnych źródeł, neoklasycystyczny pałac w Międzylesiu został wybudowany w latach 30. XIX wieku lub około 1870 roku, a rozbudowany pod koniec XIX wieku. Jednocześnie z modernizacją pałacu przekształcono dotychczasowy niewielki park w założenie parkowe o charakterze krajobrazowym. Budynki folwarku w większości pochodzą z 1846 roku. Pierwotna rezydencja, założona na planie prostokąta, zaplanowana była symetrycznie, z wieżą umieszczoną w osi fasady. Tak ukształtowana bryła została następnie przedłużona od północy o dwuosiową część, utrzymaną również w stylu eklektycznym.

W obecnym kształcie pałac jest obiektem rozplanowanym na rzucie prostokąta urozmaiconego ryzalitami od strony fasady skierowanej na zachód. Posadowiona na wysokich piwnicach, dwukondygnacyjna bryła budynku nakryta jest niskim czterospadowym dachem mansardowym z lukarnami. Do południowej części elewacji frontowej przylega trzykondygnacyjna wieża nakryta wysokim dachem czterospadowym z latarnią, mieszcząca w przyziemiu wejście główne do pałacu. Po drugiej stronie elewacji umieszczony jest ganek arkadowy, a nad nim taras nakryty również czterospadowym daszkiem wspartym na kolumnach. Poziome podziały elewacji wyznacza gzyms cokołowy i koronujący. Narożniki wszystkich elewacji oraz wieży są boniowane. Prostokątne otwory okienne pierwszej kondygnacji ujęte są w szerokie dekoracyjne obramienia spięte kluczem. Nad oknami drugiej kondygnacji umieszczone są trójkątne naczółki.

Po II wojnie światowej majątek Międzylesie przeszedł Państwowego Zarządu Nieruchomości Ziemskich, a następnie Urzędu Gminy w Niegosławicach. Obecnie pałac jest nieużytkowany i znajduje się w bardzo złym stanie zachowania.

Maja Błażejewska
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl