Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Mycielin - powiat żagański

vor 1945 Metschlau - Kreis Sprottau

 

            

           

Kościół p.w. św. Mikołaja, to wczesnogotycka świątynia z drugiej połowy XIII wieku. W 1550 roku dokonano jego przebudowy oraz dobudowano od zachodu wieżę.  Jej zwieńczenie pochodzi z 1882 roku. Murowany z kamienia, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium. Nad wejściem do kościoła zegar słoneczny. W murze obwodowym przykościelnego cmentarza pozostałość wieży obronnej z XVI wieku (na ostatnim zdjęciu).

  

Plebania w Mycielinie.

       

Epitafia ulokowane we wnętrzu kościoła.

         

Płyty nagrobne na zewnętrznej ścianie kościoła oraz na ostatnim zdjęciu fragment pomnika leżący pod murem okalającym kościół.

           

Do nawy od strony północnej przylega mauzoleum rodu von Niebelschütz, pochodzące z XIX wieku.

   

Wnętrze mauzoleum w którym kiedyś przechowywano dachówki.

W mauzoleum spoczywali kiedyś:

Melchior Adam von Studnitz

Helene Friederike Elisabeth von Studnitz

Hans Ernst von Niebelschütz

Anna Christiane von Niebelschütz

Friederike Dorothea Juliane von Niebelschütz geb. von Taubenheim

Johanna von Haugwitz, geb. von Niebelschütz

Ernst August Gottlob von Niebelschütz

Henriette von Niebelschütz, geb. von Heister

Fritz Balthasar Nikolaus von Niebelschütz

Ida von Niebelschütz geb. von Tresckow


   

       

Pałac rodu von Niebelschütz przed 1945 rokiem oraz dokładne miejsce po tym obiekcie obecnie.

 

Pałac na przełomie lat 50/60 - tych XX wieku.

     

     

     

Zrujnowana oficyna w dawnym majątku, latem oraz późną jesienią.

         

Zachowany w dobrym stanie budynek gospodarczy oraz pozostałość zabudowy mieszkalnej dawnego majątku.

       

 Fragment parku (latem) przed jego uporządkowaniem w 2007 roku.

Miejsce dawnych winnic.

   

Pozostałość fontanny oraz dawna lodownia.

         

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku - późna jesień 2009 rok. Na szczycie inicjały EvN - Ernst August Gottlob von Niebelschütz urodzony 27.6.1813 w Kożuchowie - zmarł 12.5.1882 w Mycielinie.

           

                

Park, ruiny majątku oraz zachowane budynki - wczesna wiosna 2012 rok.


     

Dawny Nieder Vorwerk w pobliżu majątku rodu von Niebelschütz.


     

Dawny Ober Vorwerk.


 

Budynki dawnego Kirchvorwerk obok kościoła.


 

Ta droga w Mycielinie prowadziła kiedyś do przestanku kolejowego (obecnie linia kolejowa zlikwidowana). Na polu obok stały kiedyś wiatraki - koźlaki.

  

Wiata przystanku kolejowego w Mycielinie oraz fragment linii torów kolejowych. Zdjęcia wykonano w czerwcu 2001 roku. Autor - Dawid Kolouszek.

                 

W 2012 roku wiaty przystanku kolejowego już nie zastałem, pozostałe zdjęcia przedstawiają zniszczoną linię kolejową.


      

Ciekawy dom w Mycielinie, współczesny cmentarz gdzie stara krata ogradzająca grób to ostatnia już pozostałość niemieckich pochówków a na ostatnim zdjęciu widok na zdewastowany cmentarz ewangelicki.


 

Dawna szkoła w Mycielinie - obecnie budynek mieszkalny oraz budynek remizy strażackiej.   

Kościół p.w. św. Mikołaja.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Historia rodu von Niebelschütz w Mycielinie - w opracowaniu.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

           

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl