Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Nowa Jabłona - powiat żagański

vor 1945 Neugabel - Kreis Sprottau

 

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa pochodzi sprzed 1376 roku, kiedy to wymieniony był po raz pierwszy w dokumentach wizytacyjnych. Obecny wzniesiony został w XVI wieku a przebudowie uległ w XIX wieku. Murowany z kamienia i cegły, salowy z prostokątną wieżą od zachodu.


 

Pozostałość pałacu w Nowej Jabłonnej - rok 2004.

       

Rok 2009 - pozostało już tylko gruzowisko po pałacu. W całości tylko słupek bramy jako ostatni element muru okalającego dawny majątek.


      

Centrum miejscowości, współczesny cmentarz oraz miejsce na rozstaju dróg po całkowicie zniszczonym starym niemieckim cmentarzu.  

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl