Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Przecław - powiat żagański

vor 1945 Ottendorf - Kreis Sprottau

 

                       

Kościół ewangelicki, zbudowany w roku 1769. Remontowany w latach 1869, 1907 i 1927. Salowy, murowany z cegły, od wschodu zamknięty trójbocznie.

               

Żegnałem tysiące mych wiernych. Dzieliłem smutek ich bliskich. Dziś sam umieram. W ciszy w spokoju już niepotrzebny.

           

2013 rok- kościół ewangelicki popada w ruinę.

   

Dawna pastorówka w pobliżu ruin kościoła.


           

Kościół p.w. św. Jakuba zbudowany został na początku XIV wieku w stylu gotyckim. Murowany z kamienia polnego, wielokrotnie remontowany. We wnętrzu chrzcielnica z 1596 roku oraz na zewnątrz płyty nagrobne z XVII i XVIII wieku.

   


               

Tyle pozostało po pałacu w Przecławiu ale to już zdjęcia archiwalne.

           

Obecnie czyli w 2013 roku to samo miejsce tak wygląda. Wyrównane miejsce po pałacu, fosa zasypana. filary bramne stojące przed mostem nad fosą zostały także zburzone. Centralnie przez miejsce po pałacu poprowadzono drogę asfaltowa.

               

               

               

Pozostałość parku w pobliżu danego majątku.

Pozostałość zabudowy gospodarczej dawnego majątku.


       

Krzyż na starym cmentarzu oraz okolice kościoła p.w. św. Jakuba.


               

Pozostałość dawnego przystanku kolejowego - Bahnhof Ottendorf. Budynek dworca kolejowego (rozebrany na początku lat 90 - tych XX wieku) widoczny jest na jednej z archiwalnych widokówek.


   

Zabudowania gospodarcze drugiego majątku w Przecławiu - Mittel Vorwerk - na początku obecnej części Przecławia mającej przed 1945 rokiem nazwę Ulbersdorf. Na końcu Ulbersdorf był kolejny folwark - Ober Vorwerk, którego zdjęcia poniżej.

           

2013 rok - budynek gospodarczy popada w ruinę.


Budynek w miejscowości.               

Kościół p.w. św. Jakuba. Ruina kościoła ewangelickiego oraz fragment zniszczonego starego niemieckiego cmentarza.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Historia Przecławia wymaga wnikliwego zbadania. Związana jest z właścicielami miejscowości rodem von Braun przebywającym tu w latach 1470 - 1595, von Schkopp 1545 - 1842 oraz od 1842 roku z Piotrem Bironem i jego córkami: Wilhelminą, Pauliną i Dorotą.

Piotr Biron 1724 - 1800, syn faworyta carycy Anny, następnie Katarzyny II - Ernesta Jana. Ostatni lennik Rzeczpospolitej na Inflantach, książę Kurlandii i Semigalii w latach 1769-1795. Po III Rozbiorze Polski w 1795 roku zrzekł się Kurlandii na rzecz Rosji, otrzymując wysoką rentę państwową (60000 talarów) i wypłatę za utraconą posiadłość (2 miliony talarów). W roku 1786 kupił za 1 milion guldenów księstwo żagańskie, gdzie urządził swój dwór.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl