Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Przyborze - powiat żagański

vor 1945 Neudorf - Kreis Freystad

 

Przyborze to obecnie przysiółek wchodzący w skład sołectwa Wichów. W latach powojennych funkcjonowała w bliskim sąsiedztwie linia kolejowa. Przed 1945 rokiem pociągi zatrzymywały się na istniejącej tu kiedyś małej stacji kolejowej której nazwa wywodziła się od nazwy pobliskiego folwarku - Eichvorwerk. Zabudowa mieszkalno - gospodarcza folwarku jest częściowo jeszcze zachowana, natomiast nie przetrwał budynek właścicieli majątku (do 1945 rodzina Lontke), który to został w latach powojennych rozebrany.

               

Dokładne miejsce po okazałym budynku - siedziby właścicieli majątku, rodziny Lontke.

       

Widok na staw u podnóża dworu.

                   

Zachowana do dnia dzisiejszego zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


               

Droga leśna Przyborze - Przylaski. Przecina ona linię kolejową nad którą wybudowano wiadukt kolejowy.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Akwarela z widokiem dworu w dawnym folwarku - Eichvorwerk (Rittergut Lontke).

Fragment mapy typu Messtischblatt.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl