Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Przylaski - powiat żagański

vor 1945 Reinshayn - Kreis Sprottau

 

       

               

Kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiej jest budowlą współczesną. Na wieży wisi jednak dzwon pochodzący ze starej zniszczonej dzwonnicy. Tuż za świątynią ulokowany jest współczesny cmentarz za którym to z kolei znajdują się pozostałości zniszczonego cmentarza niemieckich mieszkańców miejscowości.

Widok z okolic kościoła na którym znajdowała się kiedyś dzwonnica.


               

                   

Zniszczony cmentarz niemieckich mieszkańców miejscowości.


           

Tuż obok świątyni stoi częściowo uszkodzony pomnik poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy pochodzących z Przylasek i okolic.


                   

Te gęste zarośla kryją nikłe pozostałości budowli dawnego majątku w górnej części miejscowości - Ober Reinshayn.


Widok na miejscowość Wichów od strony dawnego majątku Ober Reinshayn.


   

Za tym przystankiem autobusowych rozpościerał się kiedyś folwark - Nieder Reinshayn. Dziś o jego istnieniu świadczy jedynie fragment widocznej jeszcze kamiennej drogi prowadzącej kiedyś centralnie między nieistniejącymi obecnie zabudowaniami gospodarczymi. Przed 1945 rokiem folwark stanowił własność rodzina Lontke z Przyborza z majątku Eichvorwerk.

                   

                   

                   

                   


Fragment mapy typu Messtischblatt.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl