Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Sucha Dolna - powiat żagański

vor 1945 Nieder Zauche - Kreis Sprottau

 

           

Barokowy pałac z końca XVIII wieku. Popadający w ruinę po zlikwidowaniu w latach 90 - tych XX wieku Stacji Hodowli Roślin. W przeszłości był w posiadaniu m.in. rodów: von Kittlitz, von Eckartsberg i von Klitzing.

 

Pałac od strony wschodniej.

   

Brama wjazdowa od strony drogi głównej oraz fragment zabudowy gospodarczej.

Płyta umieszczona we wnętrzu pałacu. Zdjęcie udostępniła Marlena Cok,


 

         

Kwatera grobowa przedstawicieli rodu von Klitzing oraz na pierwszym zdjęciu droga prowadząca do leśnych mogił.


 

Częściowo zniszczony "Pomnik poległych".


  

Budynek dawnej gospody.


     

Szkoła podstawowa.


Droga prowadząca na zniszczony cmentarz dawnych niemieckich mieszkańców Suchej Dolnej oraz Krzywczyc. 

Pałac oraz brama wjazdowa do dawnego majątku.

Płyta nagrobna na zniszczonym cmentarzu dawnych niemieckich mieszkańców Suchej Dolnej oraz Krzywczyc.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

   


Sucha Dolna - Pałac

Wieś położona jest 8 km na wschód od Szprotawy, przy lokalnej drodze do Niegosławic. Zespół pałacowo-folwarczny znajduje się w centrum wsi, po północnej stronie drogi. W zabudowie otaczającej prostokątne podwórze, pałac zajmuje wschodni bok, mając na zapleczu niewielki park (3 ha) krajobrazowy. Obiekt nie jest użytkowany.

Dobra rycerskie w Suchej Dolnej, istniejące niewątpliwie od średniowiecza, w źródłach udokumentowane zostały w 1680 roku, gdy kupił je od Kittlitzów Krzysztof Eckersberg. On też rok później wzniósł tutaj pierwszą siedzibę szlachecką. Eckersbergowie władali majątkiem do połowy XIX wieku, pełniąc ważne funkcje w okręgu – Ernest wzmiankowany jest w 1770 roku jako starosta, a jego syn Fryderyk Ludwik w 1840 jako senior szlachty. Przekaz z 1886 roku wskazuje, że Sucha Dolna należała wówczas do rodziny Klitzing. Hans Klitzing posiadał majątek do 1945 roku.

Pod koniec XVIII wieku, staraniem Ernesta Ludwika Eckersberga barokowy pałac został przebudowany w duchu klasycyzmu i powiększony. W czasach Klitzingów, którzy najpewniej mieszkali poza Suchą Dolną, pałac służył za mieszkanie dla pracowników folwarku. Tym można tłumaczyć przekształcenia w układzie wnętrz, przeprowadzone w 2. poł. XIX wieku bez respektu dla wartości artystycznych rezydencji. W trakcie frontowym wydzielony został wewnętrzny korytarz, a liczne sale, w tym reprezentacyjną, podzielono na mniejsze lokalności. W końcu XIX wieku do fasady dostawiony został portyk, a do elewacji południowej aneks z wieżą.

Pałac, założony na planie wydłużonego prostokąta (12 × 36 m) z dobudówkami od południa, jest piętrowy, w części podpiwniczony. Dachy: nad głównym trzonem czterospadowy, nad dobudówkami pulpitowy i mansardowy (wieża). Fasada i elewacja ogrodowa rozczłonkowane lizenami, zwieńczone tryglifowym fryzem, zdobione klasycystyczną dekoracją o motywach girland, medalionów z popiersiami oraz ujętych w ruchu putt (podokienne płyciny). Osie fasady i elewacji ogrodowej zaakcentowane pozornym ryzalitem, w fasadzie zwieńczonym przyczółkiem z faliście uformowanym szczytem. Wejście główne poprzedza podcieniowy portyk z tarasem z drugiej kondygnacji (koniec XIX wieku). Układ wnętrz dwutraktowy z wtórnymi podziałami, z sienią na przestrzał. Piwnice i część pomieszczeń parteru mają sklepienia kolebkowe i kolebkowo-krzyżowe. Stropy sal reprezentacyjnych zdobią barokowe sztukaterie i klasycystyczne freski.

Po II wojnie światowej pałac znalazł się w posiadaniu Państwowych Nieruchomości Ziemskich, następnie PGR, a od roku 1969 klucza majątków Stacji Ochrony Roślin w Pasterzowicach. Kilka lat temu sprzedany został przez AWRSP. Prywatny nabywca rozpoczął remont dachu, przed dwoma laty przerwany.

Stanisław Kowalski
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl