Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wiechlice - powiat żagański

vor 1945 Wichelsdorf - Kreis Sprottau

 

            

Barokowy pałac z końca XVIII wieku. W latach 1786 - 1945 właścicielem była rodzina von Neumann. Poprzedni to m.in. rody: von Kittlitz, von Haugwitz, von Studnitz, von Niebelschütz. Pałac Wiechlice został uhonorowany tytułem Lubuskiej Perły Turystycznej w 2012 roku. XVIII - wieczny kompleks pałacowy Wiechlice został odbudowany i zrewitalizowany pod okiem konserwatora zabytków w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

      

Wyremontowana dawna zabudowa gospodarcza oraz dom ogrodnika w pobliżu majątku, widoczny także na archiwalnym rysunku.


   

Fotografia pałacu z 2004 oraz z 2009 roku.


  

Droga prowadząca na zniszczony cmentarz byłych niemieckich mieszkańców miejscowości oraz monumentalny dąb rosnący u podnóża wzgórza na którym znajdował się cmentarz.

                 

Zniszczone groby.


                 

Popadające w ruinę mauzoleum rodowe oraz cmentarz rodowy w lesie w pobliżu Wiechlic.


       

 Hangary oraz byłe lotnisko w Wiechlicach.            

Pałac, dawny dom ogrodnika oraz zabudowa gospodarcza.

           

Pamiątkowe płyty wmurowane w ścianę pałacu oraz jego wnętrze.

       

Kościół p.w. św. Rodziny (kiedyś kino), dawne hangary lotnicze i obecny hotel.

         

Pomnik Pro Patria. Położony w lasku naprzeciwko dawnych budynków sztabu. Kolumnowy z napisami w 8 językach. Wystawiony przez jeńców z czasów I wojny światowej.

     

Kamienne drogowskazy.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         


Wiechlice - Pałac

Wiechlice leżą 4 km na wschód od Szprotawy, przy lokalnej drodze do Niegosławic. Dwór, położony w centrum wsi, po południowej stronie drogi, usytuowany jest na obrzeżu parku krajobrazowego, z fasadą od wschodu, gdzie w niewielkim oddaleniu znajduje się podwórze folwarczne z zabudową mieszkalno-gospodarczą. Obecnie trwa remont zabytku.

Dobra rycerskie w Wiechlicach, istniejące zapewne wcześniej, źródłowo poświadczone zostały w 1538 roku, gdy były w posiadaniu Krzysztofa Kittlitza. Od początku XVII wieku do roku 1718 władała nimi rodzina von Haugwitz, a następnie kolejno von Stosch, von Studnitz (od 1762) i von Niebelschütz (od 1778). W roku 1786 majątek kupił G.S. Neumann, który zbudował obecny dwór na miejscu starszego. Jego spadkobiercy, nobilitowani w 1861 roku, posiadali majętność do końca II wojny światowej.

Wzniesiony w latach 1790-1795, klasycystyczny dwór reprezentuje typ charakterystyczny dla architektury rezydencjalnej tego czasu na Śląsku. Autor projektu pozostaje nieznany. Około 1890 roku, do elewacji ogrodowej dobudowany został ryzalit z reprezentacyjną klatką schodową, a do fasady portyk. Obiekt jest murowany, założony na planie prostokąta (15×30 m), z czworobocznym ryzalitem od strony zachodniej, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z naczółkami. Partia środkowa i naroża fasady zaakcentowane pilastrami. Wejście główne, od wschodu, poprzedzone portykiem wspartym na czterech neorenesansowych kolumnach podtrzymujących balkon. Przybudówka zachodnia posiada dwuspadowy dach i ukształtowane faliście, barokowe szczyty. Niektóre pomieszczenia wnętrza wzbogacone są sztukatorskim wystrojem klasycystycznym (kominek, fasety, obramienia i rozety na sufitach) i eklektycznym (kuta balustrada, kolumny klatki schodowej).

W założonym wraz z budową pałacu niewielkim parku jest wiele gatunków drzew i krzewów, dominują jednak dąb i lipa. Na skraju parku stoi dom ogrodnika, zbudowany w 1855 roku według projektu architekta Thomasa. Budynki folwarczne pochodzą z końca XVIII i początków XIX wieku.

Po wojnie dwór użytkowany był przez PGR. Wnętrza przekształcono na biuro i mieszkania, z czasem opuszczone uległy dewastacji. Po roku 1989 znalazł się w gestii AWRSP. Obecnie w rękach prywatnych. Planowana jest odbudowa obiektu.

Stanisław Kowalski
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl