Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bierna - powiat zgorzelecki

vor 1945 Ober Berna - Nieder Berna - Kreis Lauban

 

           

Szkoła podstawowa w Biernej. Remiza strażacka oraz jeden z budynków w miejscowości.


   

Dokładne miejsce po okazałym pałacu w Biernej, rozebranym w latach powojennych.

                       

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

   

Fragment dawnego parku latem.                       

Szkoła podstawowa, remiza strażacka oraz stare budynki w miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl