Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Mikułowa - powiat zgorzelecki

vor 1945 Nikolausdorf - Kreis Lauban

 

Budynek dworca kolejowego w Mikułowej.   

Dwór w Mikułowej oraz oficyna dworska.

   

                       

 

Dworzec kolejowy w Mikułowej oraz sąsiadujące z nim budynki infrastruktury kolejowej.

           

 Budynek dawnej piekarni, poczty, mleczarni oraz gospody rodziny Hoffmann.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

                       

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl