Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pasternik (nie istnieje) - powiat zgorzelecki

vor 1945 Zittel- Kreis Zittau

 

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku wysiedlono mieszkańców, a na początku lat siedemdziesiątych miejscowość przestała istnieć pochłonięta przez odkrywkę Kopalni Węgla Brunatnego "Turów".


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl