Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Żarki Średnie - powiat zgorzelecki

vor 1945 Kesselbach früher Sohra - Kreis Görlitz

 

                   

Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

           

               

Tablica pamiątkowa - Gedenktafel oraz cmentarz przykościelny i tablica herbowa na ścianie kościoła.

                       

Zespół dworski w Żarkach Średnich oraz kartusze herbowe na elewacji wieży dworu - 2011 rok.

               

Zespół dworski w Żarkach Średnich na zdjęciach wykonanych po kilku latach od zdjęć umieszczonych wyżej. Wyraźnie widać postępującą dewastację - 2015 rok.

Dwór w dawnym folwarku Doctorhof.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Pozostałość fontanny.

Autor fotografii Wiesław Pękała. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl