Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zatonie (część miasta Bogatynia) - powiat zgorzelecki

vor 1945 Seitendorf - Kreis Görlitz

 

   

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny przed pożarem który miał miejsce 29 maja 2011 roku.

                       

Kościół po pożarze. Zamurowane wejście oraz wnętrze świątyni.

       

Fragment płaskorzeźby oraz tablice znajdująca się na ścianie kościoła.

       

Mur cmentarny oraz kapliczka.

                   

Cmentarz przykościelny.

       

Dawna plebania oraz kapliczka obok kościoła i zniszczony budynek przy wejściu na teren przykościelny.

   

Pozostałość pomnika poległych żołnierzy w I wojnie światowej.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.   

Widok na miejscowość oraz pożar kościoła który miał miejsce 29 maja 2011 roku około godz. 17:00.

Informacje ze strony internetowej:

Przyczyną pożaru, jaki wybuchł w zabytkowym kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Bogatyni-Zatonie, było najprawdopodobniej podpalenie. Ogień, który wybuchł w niedzielę wieczorem, strawił dach świątyni, wieżę i drewnianą klatkę schodową. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, XIV-wieczna wieża była już w ogniu. Nie było szansy, żeby ją uratować - mówi dla portalu mmwroclaw.pl Wiesław Wypych, komendant straży pożarnej w Zgorzelcu. W akcji gaszenia pożaru brało udział 13 jednostek straży pożarnej. W pożarze nikt nie ucierpiał. Zabytkowy obiekt, którego początki sięgają XIII wieku, został przebudowany w 1796 roku. Od lipca 1992 roku nie odprawiono w nim mszy.        

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

       

Więcej archiwalnych fotografii na:

http://www.bildindex.de/#|home


Informacje ze strony internetowej:

Zatonie było dużą wsią leżącą kilka kilometrów na północ od Bogatyni. W 1945 roku zamieszkiwało ją ponad 2800 mieszkańców. 22 czerwca 1945 roku musieli oni opuścić swoje domy i udać się do radzieckiej strefy okupacyjnej. Wieś zasiedlili osadnicy polscy. Pierwsza wzmianka historyczna o Zatoniu pochodzi z 1303 roku. Osada nosiła wówczas nazwę Sybotindorf. W 1496 roku pojawia się w dokumentach nazwa Seitindorf. Trzy czwarte wsi było w XVI wieku własnością klasztoru w St. Marienthal. Pozostała jedna czwarta należała początkowo do Joannitów z Hirszfelde. W 1570 roku miasto Zittau odkupiło od zakonu tą część wsi. W okresie reformacji mieszkańcy tej części wsi przeszli na protestantyzm. Mieszkańcy części wsi podległej klasztorowi z St. Marienthal pozostali przy wyznaniu katolickim. W XV wieku wieś nie ominęły burze dziejowe. Była ona kilkakrotnie plądrowana i palona w okresie wojen husyckich. Jako ciekawostkę należy odnotować fakt, że ten podział religijny zaważył na podziale administracyjnym wsi. Do 1.01.1913 roku Zatonie było siedzibą dwóch gmin wiejskich, z których jedna była protestancka, a druga katolicka. Kościół katolicki Zatonie posiadało już w XV wieku. Kościół ten został przebudowany przez wspólnotę katolicką w 1795 roku i rok później ponownie konsekrowany. Obraz ołtarza „Maria Magdalena pod Krzyżem” został namalowany przez miejscowego artystę Franza Gareisa. Ewangelicy pobudowali swoją świątynię dopiero w 1881 roku. Obok tej świątyni założono też cmentarz ewangelicki. Na początku XIX wieku odkryto w pobliżu wsi złoża węgla brunatnego. Początkowo eksploatowano je metodami gospodarczymi na użytek własny. Po pobudowaniu w 1911 roku elektrowni w pobliskim Hirszfelde, wzrosło znacznie zapotrzebowanie na siłę roboczą. W związku z tym na skraju wsi dolnej pobudowano duże osiedle dla robotników elektrowni i kopalni. Osiedle to istnieje do dnia dzisiejszego, natomiast całe Zatonie (z wyjątkiem kilku budynków we wsi górnej) padło w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ofiarą inwestycji, która zresztą nigdy nie została zrealizowana. Chodzi tu o budowę elektrowni Turów II. Przed 1945 były w Zatoniu dwie szkoły; katolicka i ewangelicka. Infrastruktura wsi była imponująca. W Zatoniu działały trzy przedsiębiorstwa budowlane, jedno przedsiębiorstwo przewozowe, dwa młyny i 14 sklepów w różnych branżach. Oprócz tego działali tacy rzemieślnicy jak cukiernik, kowale, kołodzieje, malarz, stolarz, ślusarz, hydraulik, krawcy damski i męski, zegarmistrz, fryzjerzy i koszykarz. Na wsi były basen otwarty, poczta i kasa pożyczkowa. Gmina utrzymywała położną i grabarza. Cała ta infrastruktura uległa degradacji po wysiedleniu ludności niemieckiej w 1945. W latach pięćdziesiątych minionego stulecia wieś uległa dalszej degradacji na wskutek budowy kombinatu górniczo - energetycznego Turów. Obecnie Zatonie istnieje w postaci szczątkowej.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl