Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Drzonków - powiat zielonogórski

vor 1945 Drentkau - Kreis Grünberg

 

           

Kościół p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej, dzwonnica oraz Świetlica wiejska - dawna remiza strażacka.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Drzonków - Zespół dworsko-folwarczny

Zespół dworsko-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części wsi. Dwór zajmuje południową pierzeję obszernego podwórza zabudowanego z trzech stron budynkami gospodarczymi. Za dworem mieści się ogród, zaś po jego północnej stronie sad. Obecnie budynek pełni funkcję domu mieszkalnego.

Pierwsza pisana wzmianka o Drzonkowie pochodzi z 1305 roku, kiedy jego właścicielami była rodzina von Kittlitz. Już wówczas Drzonków był dużą wsią. W połowie XV wieku, von Kittlitz sprzedali część Drzonkowa rodzinie von Rothenburg. Od tego czasu wieś była podzielona pomiędzy dwóch właścicieli. W 1611 roku część wsi należącą do rodu von Kittlitz nabył Hans von Kalkreut, który krótko po tym odstąpił ją rodzinie von Knobelsdorff. W końcu XVII wieku jedna część wsi należała do Erdmana Christiana von Rothenburg, natomiast druga do Margarety von Knobelsdorff (z domu von Schenckendorf). W 1722 roku Drzonków uległ dalszemu podziałowi, kiedy to Siegfried von Unruh z Raculi wykupił kolejną część miejscowości. W 1743 roku dwie części Drzonkowa należały do Gottlieba von Gersdorf, natomiast trzecia do Gustawa Ernesta Prittwitza. Z kolei w 1768 roku jedną częścią władała Johanna Charlotta von Knobelsdorff, a drugą Ferdynand von Stoch. Scalenia górnej i dolnej wsi oraz znajdujących się w nich majątków dokonał graf Ludwig von Schlabrendorf, piastujący urząd Śląskiego Ministra ds. Zabudowy. Połączone części w 1782 roku sprzedał hrabinie Friderice von Cosel, wdowie po Fryderyku Auguście von Cosel, synu króla polskiego Augusta II Mocnego. Hrabina oprócz Drzonkowa nabyła także Zatonie. Wówczas majątki połączono w jeden klucz własności. Syn hrabiny, Gustaw Ernest, sprzedał dobra zatońsko-drzonowskie w 1791 roku Hansowi Sebastianowi von Johstonowi, który w następnym roku odstąpił majątki Ottonowi Gottliebowi von Raminowi. Od tego czasu posiadacze zmieniali się bardzo często zarabiając na transakcjach niemałe sumy.

Właściciele nigdy nie rezydowali w Drzonkowie. Istniejący dwór został wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku przypuszczalnie z przeznaczeniem na dom mieszkalny dla dzierżawcy majątku. Skromna rezydencja w stylu klasycystycznym, wzniesiona została na planie prostokąta, z fasadą zwróconą w kierunku zachodnim. Piętrowy, podpiwniczony budynek posiada wysokie poddasze użytkowe. Zwartą symetryczną bryłę nakrywa dach mansardowy, niegdyś z powiekami. Elewacja frontowa pierwotnie była dziewięcioosiowa. Jej część środkową podkreślał trzyosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem. Wejście główne umieszczone w osi ryzalitu, zamknięte łukiem półokrągłym, poprzedzone zostało jednobiegowymi schodami. Drugie wejście umieszczone zostało w ostatniej osi od północy. Skromna dekoracja fasady ograniczona była do gładkich opasek okiennych. Pozostałe elewacje – ogrodowa, czteroosiowa oraz boczne, dwuosiowe – opracowane były analogicznie.

Po 1945 roku Drzonków został dość szybko zasiedlony osadnikami zza Buga i Wielkopolski. Dwór, pełniący funkcję mieszkalną, w ciągu 2. poł. XX wieku został poddany remontom. W ich wyniku przekształcono wnętrze oraz przebudowano całkowicie elewacje zewnętrzne dworu. Zlikwidowano okna dachowe, a pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki zastąpiono blachą. Prace prowadzone były bez zgody konserwatora. Wprowadzone przekształcenia zmieniły charakter obiektu, nadając mu cechy architektury współczesnej, co wpłynęło na umniejszenie wartości zabytku.

Maja Błażejewska
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl