Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Jeleniów - powiat zielonogórski

vor 1945 Droseheydau - Kreis Freystadt

 

                   

                       

Majątek w Jeleniowie (Gut Droseheydau) w latach powojennych został niemal całkowicie zniszczony. Dziś tylko w porze roku w pozbawionej jeszcze gęstej roślinności dostrzec można pozostałości fundamentów.


                   

               

Zdewastowany cmentarz ewangelickich mieszkańców Jeleniowa.


Drewniana dzwonnica w centrum miejscowości.   

Zabytkowa drewniana dzwonnica oraz kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl