Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Urzuty - powiat zielonogórski

vor 1945 Langhermsdorf - Kreis Freystadt

 

                       

   

Fragment parku oraz dokładne miejsce po pałacu w Urzutach.

                       

       

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza w dawnym majątku.


   

Kościół filialny p.w. Narodzenia NMP.


       

Dawna szkoła.


                   

   

Niewielkie wzniesienie obok drogi głównej kryje ruiny małego murowanego kościoła.           

Kościół filialny p.w. Narodzenia NMP, dzwonnica, budynek mieszkalny pracowników dawnego majątku oraz stara szkoła.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl