Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Brochocin - powiat złotoryjski

vor 1945 Brockendorf - kreis Goldberg

 

           

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, wejście do świątyni, krzyż pokutny oraz kapliczka pokutna.

                   

Kaplica na cmentarzu oraz pozostałości niemieckich pochówków.

   

Pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej żołnierzy pochodzących z Brochocina.

           

Pałac oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl