Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Modlikowice - powiat złotoryjski

vor 1945 Modelsdorf - Kreis Goldberg

 

       

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

                       

       

Epitafia na ścianach świątyni oraz kamienny obelisk.

               

Cmentarz parafialny.

   

Kaplica i krzyż pokutny.

   

Pałac oraz ruina budynku gospodarczego w dawnym majątku.

           

Pomnik poświęcony mieszkańcom - żołnierzom poległym na frontach I wojny światowej.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl