Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Proboszczów - powiat złotoryjski

vor 1945 Probsthain - Kreis Goldberg

 

           

Kościół p.w. św. Małgorzaty w trakcie remontu elewacji.

                       

Renesansowe i barokowe epitafia oraz pamiątkowe płyty.


           

Pomnik nagrobny oraz wejścia do świątyni.


   

Kaplica grobowa rodziny von Redern obok kościoła p.w. św. Małgorzaty.


       

Otoczenie kościoła.


   

Plebania z XIX wieku wraz z pobliskim budynkiem gospodarczym.


Widok z okolic kościoła.



           

Kościół p.w. św. Małgorzaty oraz jego wnętrze.

                   

Kaplica grobowa rodziny von Redern z 1781 roku oraz płyty nagrobne i epitafia.

       

Dawna plebania w pobliżu kościoła, pałac w byłym majątku oraz dom w miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.



 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl