Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Prusice - powiat złotoryjski

vor 1945 Prausnitz - Kreis Goldberg

 

                       

Kościół p.w. św. Jadwigi. Gotycki portal. Kaplica - mauzoleum pod murem cmentarza (Gruft der Familie des Reichsgrafen Leo von Lüttinghau), oraz krzyż pokutny.

                       

Dawny dwór oraz brama i fragment zabudowań gospodarczych dawnego majątku,

           

Brama cmentarna, płyta ulokowana w murze, pamiątkowy obelisk oraz dom w miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.

                       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl