Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Rząśnik - powiat złotoryjski

vor 1945 Schönwaldau - Kreis Goldberg

 

                   

Kościół p.w. św. Trójcy. Była plebania, romańskie okna oraz epitafium na przyporze wieży kościoła.

   

Puste miejsce będące przez stulecia cmentarzem oraz mauzoleum grobowe.


   

Widok na kościół oraz plac w miejscowości w głębi którego widać ruinę pałacu wzniesionego według projektu Martina Franza w 1734 roku.


   

Obecny krzyż stoi na podstawie po pomniku ofiar wojny prawdopodobnie prusko - francuskiej z lat 1870/1871. W pobliżu dawna gospoda w centrum miejscowości.


   

Ten dom w centrum miejscowości to dawny posterunek milicji. Na budynku znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona komendantowi MO Władysławowi Jarzęckiemu zamordowanemu tu 30.09.1950 roku.


           

"Pomnik poległych" - żołnierzy na frontach I wojny światowej.


       

Tyle pozostało z kościoła ewangelickiego zbudowanego w 1748 roku. Jeszcze kilka lat temu mieścił się w nim magazyn.


   

Aleja na zdewastowanym cmentarzu niemieckich mieszkańców Rząśnika oraz kaplica cmentarna.   

Pałac oraz zabudowania gospodarcze.

                   

"Pomnik poległych", dawna gospoda (obecnie sklep, świetlica i biblioteka), kościół p.w. św. Trójcy oraz zabudowa miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

       

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl