Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Stara Kraśnica - powiat złotoryjski

vor 1945 Alt Schönau - Kreis Goldberg

 

                       

       

Ruina pałacu w Starej Kraśnicy.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

               

Alten Schoenau im Hirschbergschen. Zespół pałacowy, według F.B. Wernera, zamieszczona na IX arkuszu Scenographia Urbium Silesiae, wyd. Spadkobiercy Homanna, Norymberga 1737-1752.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl