Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Twardocice - powiat złotoryjski

vor 1945 Harpersdorf - Kreis Goldberg

 

               

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła. Portal i inskrypcja fundacyjna nad portalem oraz płyta wmurowana obok wejścia.

           

Nieliczne zachowane elementy niemieckich pochówków w otoczeniu kościoła oraz brama prowadząca na sąsiadujący z kościołem cmentarz.

       

Plebania oraz relief nad wejściem.

Kamienny herb rodu von Hochberg (baronowski), zawieszony na ścianie wschodniej kościoła.


Ruina kościoła ewangelickiego.


Późnobarokowy dwór w Twardocicach.


                   

Pomnik schwenckfeldystów w Twardocicach został ufundowany w 1863 roku przez ich amerykańskich potomków.


   

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. 

                         

Ruina kościoła ewangelickiego. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, wejście do świątyni oraz kartusz herbowy i stara niemiecka płyta nagrobna.

               

Późnobarokowy dwór w Twardocicach oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

           

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. Pamiątkowy obelisk oraz zabudowa miejscowości.

Pomnik schwenckfeldystów w Twardocicach.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl