Dolny Śląsk - przed 1945 Niederschlesien   /   Powiat głogowski - przed 1945 Kreis Glogau

 

Obecne granice powiatu głogowskiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Glogau sprzed 1945 roku.