Dolny Śląsk - przed 1945 Niederschlesien   /   Powiat górowski - przed 1945 Kreis Guhrau

 

Obecne granice powiatu górowskiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Guhrau sprzed 1945 roku.

Do wykazu miejscowości dołączyłem także te które obecnie są w powiecie rawickim i leszczyńskim ale przed 1945 rokiem należały do dawnego Kreis Guhrau.