Dolny Śląsk - przed 1945 Niederschlesien   /   Powiat legnicki - przed 1945 Kreis Liegnitz

 

Obecne granice powiatu legnickiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Liegnitz sprzed 1945 roku.