Wielkopolska                        /                        Powiat leszczyński

 

Obecne granice powiatu leszczyńskiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Lissa sprzed 1920 roku.