Dolny Śląsk - przed 1945 Niederschlesien   /   Powiat lubański - przed 1945 Kreis Lauban

 

Obecne granice powiatu lubańskiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Lauban sprzed 1945 roku.