Dolny Śląsk - przed 1945 Niederschlesien   /   Powiat lubiński - przed 1945 Kreis Lüben

 

Obecne granice powiatu lubińskiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Lüben sprzed 1945 roku.