Dolny Śląsk - przed 1945 Niederschlesien   /   Powiat wołowski - przed 1945 Kreis Wohlau

 

Obecne granice powiatu wołowskiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Wohlau sprzed 1945 roku.