Dolny Śląsk - przed 1945 Niederschlesien  /  Powiat złotoryjski - przed 1945 Kreis Goldberg

 

Obecne granice powiatu złotoryjskiego tylko w przybliżonym zakresie odpowiadają Kreis Goldberg sprzed 1945 roku.