Projekt "Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

eu.gif herb.gif zporr_1.gif

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 -2006

Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego