O zamkach i dworach w Centrum Informacji Turystycznej

Zainteresowanie przerosło oczekiwania

Prawie 50 osób wzięło udział w kolejnym wykładzie historycznym organizowanym przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Tym razem jednak po raz pierwszy prelekcja odbyła się w Centrum Informacji Turystycznej (nad blokiem koszarowym) przy ul.Koszarowej 1.

Wykład pt. „Zamki i dwory Księstwa Głogowskiego w XIII-XIV w.” wygłosił dr hab. Dominik Nowakowski z Ośrodka Badań Kultur Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia. Prelegent nie ograniczył się jedynie do przybliżenia dziejów naszego regionu, ale opowiedział również o podobnych odkryciach z tego okresu na Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.