Biblioteka TZG

Biblioteka TZG stanowi od 24 października 2011 r. Dział Regionaliów Biblioteki Uczelnianej PWSZ

i jest dostępna przez 6 dni w tygodniu w budynku głównym PWSZ przy ul. Piotra Skargi 5.

CZYTELNIA NAUKOWA
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa-Piątek: 8.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 15.00

Dopóki katalog zawartości Działu nie znajdzie się na stronie http://www.pwsz.glogow.pl/ (co ma nastąpić niebawem)

umieszczamy poniżej dotychczasowy katalog, który zawiera spis wydawnictw znajdujących się jako depozyt TZG w Bibliotece PWSZ

Kliknij poniżej.