Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Brzostowie

Rozpoczął się remont dachu na kościele

27.03.2007_a.jpg (379892 bytes)    27.03.2007_b.jpg (271655 bytes)    27.03.2007_c.jpg (247210 bytes)

27.03.2007r. - foto. R. Rokaszewicz

* * *

Remont wieży - 25.06.2004r. foto. Rafael Rokaszewicz

45.jpg (67660 bytes)    52.jpg (52807 bytes)    51.jpg (76666 bytes)

    53.jpg (61527 bytes)    49.jpg (95884 bytes)

 

 

500 lat kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Brzostowie 1502 – 2002

widok kościoła przed 1945 r.

    Obecna bryła kościoła w Brzostowie pochodzi z 1502 roku, jest to druga w kolejności świątynia w tym miejscu. Pierwsza, wzmiankowana w 1399 r. uległa spaleniu w połowie XV wieku. Poza nielicznymi przebudowami jak obniżenie dachu, dobudową zakrystii oraz południowych kaplic, bryła kościoła nie zmieniła się znacząco od tego czasu.

       

ołtarz lwy        obraz w ołtarzu głównym        ołtarz prawy

    Wyposażenie kościoła pochodzi z późniejszego okresu. Barokowy ołtarz główny trafił tu po sekularyzacji, jaka miała miejsce w 1810 roku z kaplicy różańcowej kościoła dominikańskiego p.w. św. Piotra w Głogowie. Oba boczne ołtarze trafiły do kościoła w podobny sposób, jednak z kościoła franciszkańskiego p.w. św. Stanisława.

oltarz główny    organy

ołtarz główny                organy

    Na sklepieniach barokowe malowidła. We wnętrzu kościoła zachowały się z czasów jego powstania dwa gotyckie portale, na których widnieje data 1502. Znajdują się one w południowej i północnej ścianie nawy głównej. Nad jednym z nich, prowadzącym do zakrystii namalowany jest gotycki fresk przedstawiający Maryję. Z okresu powstania kościoła pochodzi również późnogotycka chrzcielnica wykonana z piaskowca. Ośmioboczna chrzcielnica ma wymiary: średnica 73 i wysokości 94 cm.

chcielnica    wejcie_do_zakrystii

     Do budowy kościoła wykorzystano głównie cegłę, oraz niewielką ilość kamienia. Jest budowla jednonawową, posiadającą prostokątne prezbiterium. Kwadratowa wieża, zwieńczona hełmem w postaci ula, znajduje się po zachodniej stronie świątyni. W wieży widoczny jest ślad po przebudowie dachu, jaka miała miejsce w 1804r. Pierwotny był bardziej stromy i wyższy.

Rafael Rokaszewicz

Literatura:

A. Sadowski, Brzostów – kościół p.w. Św. Wawrzyńca, Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, Głogów 199

H. Hoffmann, Die Katolischen Kirchen des Landkreises Glogau. Breslau l937

S. Kowalski, Zabytki środkowego Nadodrza. Zielona Góra l976