Encyklopedia Ziemi G這gowskiej

 

 

O Encyklopedii Ziemi G這gowskiej (og鏊nie)

 

 

Poj璚ie Ziemia G這gowska

 

 

Regulamin dla autor闚 hase

 

 

Wykaz hase i autor闚 w zeszytach od 1 do 71

 

 

 


O Encyklopedii Ziemi G這gowskiej (og鏊nie)


1. Czym jest seria EZG? 
Seria ukazuje si od roku 1993 w formie zeszyt闚 w formacie A5, zawieraj帷ych 10 (zeszyt podw鎩ny 20) hase. Dotychczas ukaza這 si, w cyklu nieregularnym, 59 numer闚 serii. EZG jest encyklopedi regionaln. Pe軟i帷 rol edukacyjn i popularyzuj帷 wiedz o Ziemi G這gowskiej, stanowi materia wyj軼iowy do opracowania publikacji zwartej typu encyklopedycznego. 

2. Poj璚ie Ziemi G這gowskiej
Rozumiane jest jako teren powiatu g這gowskiego w latach 1932-1954. 

3. Komitet Redakcyjny EZG
Komitet sk豉da si z 5 os鏏, kt鏎emu przewodzi redaktor naczelny. Jest on odpowiedzialny przed Rad i Prezydium Rady TZG. Komitet kszta速uje program i funkcjonowanie dzia豉lno軼i wydawniczej TZG, zajmuje si w豉軼iwym procesem redakcyjnym publikacji i anga簑je do okre郵onych zada merytorycznych kompetentne osoby z zewn徠rz (konsultanci). W gestii Komitetu znajduje si ca這嗆 kontakt闚, uzgodnie i um闚 z autorami. 

4. Autorzy Serii EZG
Wydawca nie okre郵a kryteri闚 doboru autor闚, wychodz帷 z za這瞠nia, 瞠 EZG jest dost瘼na dla wszystkich os鏏, kt鏎e interesuj si Ziemi G這gowsk i pragn swoj wiedz przekaza og馧owi. Natomiast zadaniem i uprawnieniem Komitetu Redakcyjnego jest ocena nades豉nych prac oraz kwalifikacja do opublikowania.

5. Has豉
Dob鏎 hase odbywa si pod k徠em pe軟ego i komplementarnego w poszczeg鏊nych aspektach opisu Ziemi G這gowskiej. Has豉 s znormalizowane: 2 strony formatu A5, 陰cznie z materia貫m ilustracyjnym i literatur (廝鏚貫m informacji). W uzasadnionym przypadku opracowania has豉 jako d逝窺zego materia逝 stosuje si roz這瞠nie na has豉 cz御tkowe (1, 2, 3). 


Ziemia G這gowska

 

Przyjmujemy, 瞠 Ziemia G這gowska obejmuje teren dawnego powiatu g這gowskiego w granicach, w jakich funkcjonowa on do r. 1950. W ten spos鏏 “u鈔edniamy” r闚nocze郾ie terytorium, dla kt鏎ego na przestrzeni ostatniego tysi帷lecia G這g闚 by o鈔odkiem centralnym. Przyk豉dy skrajne: Ksi瘰two G這gowskie, zajmuj帷e zachodni po豉 Dolnego 奸御ka i - okresowo - cz窷 Wielkopolski oraz relatywnie niewielki powiat g這gowski w l. 1954 - 75. Zmiany granic administracyjnych po r. 1950 powodowa造 odpadanie peryferyjnie po這穎nych miejscowo軼i i post瘼uj帷e os豉bienie wi瞛闚. Bytom Odrza雟ki, Siedlisko i S豉wa zros造 si z wojew鏚ztwem zielonog鏎skim. Polkowice znalaz造 si w orbicie rosn帷ego w si喚 Lubina, a obecnie sta造 si siedzib odr瑿nego powiatu. Kilka miejscowo軼i zasili這 powiaty G鏎a i Wschowa. Reasumuj帷, Ziemia G這gowska znalaz豉 si po reorganizacji administracyjnej w 1975 r. w obr瑿ie trzech, a obecnie dw鏂h, wojew鏚ztw.

 

 


Regulamin dla autor闚 hase

1.
Towarzystwo Ziemi G這gowskiej (dalej zwane Wydawc) za po鈔ednictwem Komitetu Redakcyjnego prowadzi w trybie ci庵造m nab鏎 hase do zeszyt闚 EZG, jako publikacji seryjnej. Odbywa si to poprzez: 

a) przyjmowanie hase nie zam闚ionych, 

b) nab鏎 hase. 

W tym drugim trybie Komitet zwraca si z propozycjami do okre郵onych os鏏, b康 og豉sza nab鏎 publicznie. W obydwu przypadkach trybu b) Komitet mo瞠 sformu這wa propozycje bez okre郵enia temat闚 hase albo z okre郵eniem temat闚: og鏊nych lub szczeg馧owych.


2.
Dob鏎 hase odbywa si pod k徠em pe軟ego i komplementarnego w poszczeg鏊nych aspektach opisu Ziemi G這gowskiej. 
Has豉 s znormalizowane: tekst wraz z literatur (廝鏚貫m informacji) powinien zawiera maksymalnie 5000 znak闚 (陰cznie ze znakami przestankowymi i spacjami); je瞠li w ha郵e zostanie wykorzystany materia ilustracyjny, ilo嗆 tekstu powinna by pomniejszona o oko這 500 - 1000 znak闚 (w zale積o軼i od wielko軼i ilustracji). Ca這嗆 powinna odpowiada dw鏔 stronom formatu A-5. W uzasadnionym przypadku opracowania has豉 jako d逝窺zego materia逝 stosuje si powi瘯szenie o modu, kt鏎y wynosi 1 stron A-5. Istnieje tak瞠 mo磧iwo嗆 ukazania si kr鏒szych hase, zajmuj帷ych 1 stron A-5. 

3.
Autorzy w zamian za okre郵one umow wynagrodzenie przekazuj Wydawcy tekst has豉 do publikacji, na zasadach okre郵onych ustaw o prawie autorskim oraz umow z Wydawc. Wydawca zastrzega sobie w umowie prawo do opublikowania has豉 niezale積ie od wysoko軼i nak豉du oraz prawo do ewentualnego przedruku has豉 w publikacji zwartej tego samego rodzaju (encyklopedycznej), bez wzgl璠u na wysoko嗆 nak豉du. 

4.
Autorzy dostarczaj Wydawcy tekst has豉, w postaci zapisu elektronicznego (dyskietka, p造ta CD, e-mail) i wydruku komputerowego. 

5.
Autorom hase zapewnia si do dyspozycji: a) Regulamin EZG, b) wiedz o zasi璕u terytorialnym terenu Ziemi G這gowskiej (mapa), c) zestawienie opublikowanych hase. Materia造 te dost瘼ne s na stronie internetowej TZG oraz (do wgl康u) bezpo鈔ednio w Biurze TZG. 

6.
Autorzy hase (dot. 1.a) i 1.b) )posiadaj prawo do kontaktu z Komitetem Redakcyjnym na ka盥ym etapie opracowywania has豉.

7.
Has豉 zg這szone przez autor闚 lub ju dostarczone, rozpatrywane b璠 przez Komitet Redakcyjny pod k徠em zamieszczenia w kolejnych przewidywanych do wydania zeszytach EZG... Wydawca okre郵a terminy realizacji kolejnych zeszyt闚 EZG i w豉軼iwe dla nich terminy dostarczania hase. Uzgodnienia mi璠zy Autorem a Wydawc zawarte po og這szeniu terminu realizacji zeszytu EZG traktowane s jako wzajemnie zobowi您uj帷e. Has豉, kt鏎e wp造n po terminie, uzupe軟i rezerwowy zas鏏 i podlega b璠 kwalifikacji do kolejnych zeszyt闚.

8.
Po zamkni璚iu naboru hase do okre郵onego numeru Komitet Redakcyjny dokona w terminie 1 miesi帷a weryfikacji hase na: 

a) zakwalifikowane do bie膨cego numeru,

b) od這穎ne do opublikowania w nast瘼nych zeszytach,

c) nie kwalifikuj帷e si do publikacji.

Has豉 nie zakwalifikowane odes豉ne zostan Autorom z adnotacj.

9.
Proces redagowania zeszytu przez Komitet Redakcyjny wynosi 4 tygodnie. Po korekcie has豉 zostan dostarczone autorom do korekty autorskiej. Autorom przys逝guje 2-tygodniowy termin na wyja郾ienie kwestii spornych, uzgodnienia i akceptacj zmian, ko鎍z帷 procedur. Brak odpowiedzi autora r闚noznaczny jest z akceptacj redakcyjnej wersji has豉.

10.
Zako鎍zenie procedury uprawnia obie strony do zawarcia umowy i wystawienia przez Autora rachunku wed逝g obowi您uj帷ych stawek. 

11.
Po opublikowaniu zeszytu Autorowi przys逝guj 2 egzemplarze autorskie numeru za 1 has這 oraz po 1 egzemplarzu za ka盥e nast瘼ne has這.