Brzeg Głogowski

Podczas prowadzenia prac remontowych w kościele p.w. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim odkryto, na zewnętrznej stronie ściany nawy głównej, romański fryz arkadowy. do tej pory ukryty był on pod warstwą tynku. Odkrycie to potwierdza dotychczasowe informacje historyczne o kościele oraz dowodzi, że kościół w Brzegu Głogowskim należy do najstarszych na Ziemi Głogowskiej.

fot. Rafael Rokaszewicz

12.05.2005

1.jpg (136209 bytes)    2.jpg (124991 bytes)    3.jpg (132883 bytes)

4.jpg (17116 bytes)    5.jpg (155533 bytes)    6.jpg (149632 bytes)

7.jpg (146083 bytes)    8.jpg (151308 bytes)    9.jpg (138582 bytes)

Artykuł z Encyklopedii Ziemi Głogowskiej

Jerzy Dymytryszyn

Brzeg Głogowski - kościół p.w. Bożego Ciała
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1319r. Obecnie jest to budowla orientowana, jednonawowa z rozbudowaną częścią prezbiterialną i wieżą od zachodu. Najstarszymi elementami pochodzącymi z przełomu XII/XIII wieku są zachowane tutaj w całości romańskie mury nawy głównej. Część wschodnia pierwotnego romańskiego założenia składała się z prezbiterium i kolistej absydy.Ściany nawy zdobił arkadowy fryz. Wieżę dobudowano w I poł. XIV w. Następnie w XVII w rozbudowano prezbiterium dodając dwie kaplice północną i południową, które utworzyły jakby transept. Kaplice oraz prostokątna absyda posiadają obecnie sklepienia krzyżowe bezżebrowe, nawa natomiast sklepienie żagielkowe. Ostatnim etapem rozbudowy kościoła było dobudowanie w XVIIIw. zakrystii. Wystrój wnętrza świątyni pochodzi głównie z okresu renesansu, baroku i czasów póżniejszych.Około roku 1680 ówczesny starosta Jan Bernhard hrabia von Herberstein ufundował widoczną do dzisiaj dekorację stiukową obu kaplic, prezbiterium i łuku tęczowego. Skromniejsze sztukaterie widać też na łuku organowym oraz wewnętrznej stronie łuku oddzielającego nawę od przedsionka wieży. Po stronie północnej znajduje się drewniana ambona wykonana w stylu renesansowym. W centralnej części ołtarza głównego obraz, w renesansowych ramach przedstawiający "Ostatnią wieczerzę". Kaplicę północną zajmuje ołtarz poświęcony NMP oraz chrzcielnica. A na wprost ołtarza głównego ze sklepienia prezbiterium zwisa srebrna lampa ufundowana przez rodzinę von Canon w 1720r. Najwspanialszym elementem wystroju kościoła jest jednak umieszczony w południowej kaplicy ołtarz - epitafium starosty głogowskiego Georga Rudolpha von Zedlitz zmarłego w 1619r. i jego żony Barbary Zedlitz Wiedebach. Poza tym w kaplicy znajdują się jeszcze dwie kamienne płyty z inskrypcjami z pocz. XVIIw. Na uwagę zasługują również umieszczone w przedsionku świątyni renesansowe nagrobki Wolfa von Glaubitz i jego żony Marii wykonane w II poł. XVI w. oraz wmurowane na ścianie zewnętrznej kościoła, po stronie południowej epitafia w tym jedno poświęcone pastorowi tutejszej gminy ewangelickiej, synowi Joachima Spechta ( pierwszego pastora ewangelickiego w Głogowie). Przed głównym wejściem stoi na wysokiej kolumnie kamienna figura Matki Boskiej, ufundowana w 1691r. Świątynia wraz z przylegającym do niej terenem dawnego cmentarza otoczona jest murem.
Kościół w B.G. jest siedzibą parafii w dekanacie Głogów - Zachód. Do parafii należą miejscowości : Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Góra Św. Anny, Kromolin, Kropiwnik, Wróblin Głog. Do 1945r. kościół w Brzegu należał do archiprezbiteratu Głogów. W 1929r. we wsi mieszkało 76 katolików i 553 protestantów.


Literatura: H.Kozaczewska - Golasz, G.Przybyłowicz - Staffa, Kościoły romańskie w Sławie, Brzegu Głogowskim, Świętej Katarzynie i Sokolniku. Wrocław 1972; H. Hoffmann, Die katolischen Kirchen des Landkreises Glogau. Breslau 1937; Schematyzm diecezji gorzowskiej 1988r.