150 lat kolei Głogów – Leszno

 

W 2007 roku obchodzimy ważny jubileusz związany ze 150 rocznicą otwarcia linii kolejowej Głogów – Leszno. W celu uświetnienia tej rocznicy Towarzystwo Ziemi Głogowskiej razem z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Sympatyków Kolei zaplanowało zorganizowanie uroczystego przejazdu tą trasą zabytkowego parowozu z historycznymi wagonami. Skład pochodzi z początku XX w.

Do organizacji uroczystości włączyły się władze samorządowe z: Głogowa, Leszna i Wschowy


       

 


Głównymi sponsorami imprezy są:
Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

 

oraz
KGHM ECOREN Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie osobiste zaangażowanie się Radnego Rady Miejskiej Głogowa – Karola Szczepaniaka, który wziął na siebie m.in. ciężar załatwiania sponsorów.
Niemałą rolę odegrali członkowie Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei, którzy organizacyjnie dograli całe przedsięwzięcie.
Duży wkład wnieśli także pracownicy poszczególnych spółek kolejowych.

Uroczystości odbędą się 1 grudnia w Głogowie, Lesznie i Wschowie.

Głównym punktem programu będzie przejazd parowozu na trasie Leszno – Wschowa – Głogów i z powrotem wg Następującego rozkładu:

Leszno wyjazd:10.00 – Wschowa przyjazd:10.22, wyjazd 10.50 – Głogów przyjazd: 11.30
Powrót:
Głogów wyjazd: 12.45 – Wschowa przyjazd: 13.37, wyjazd: 53 – Leszno 14.18

Dodatkowe atrakcje:

Głogów (dworzec i IV peron)
Uroczyste powitanie – władze miasta, organizatorzy.
Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów 
Uczennice IV LO przebrane w stroje dam z XIX w. rozdawać będą pierniczki i ciasteczka w kształcie lokomotywy. 
Wojsko serwować będzie gorącą kawę i herbatę. 
Wystawa w budynku dworca. 

Wschowa
Uroczyste powitanie.
Orkiestra młodzieżowa.
Grochówka dla uczestnikow.
Wystawa kolejowa – zbiory p. Fedorowicza.

Leszno
Przemówienia (prezydent, PKP. LSSK).
Orkiestra miejska.
Bryczki.
Katarynka – w pociągu i na stacjach.
Wystawa taboru (stary wagon motorowy, szynobus, lokomotywy, pociąg utrzymania sieci trakcyjnej).
Zwiedzanie nastawni Ls.
Wystawa okolicznościowa na peronach.


UWAGA.
Mieszkańcy Głogowa, którzy wsiądą do pociągu w naszym mieście będą mieli możliwość powrotu ze Wschowy podstawionymi autobusami (bezpłatnie), lub z Leszna kursowym pociągiem (odpłatnie).

Dystrybucja biletów odbędzie się od poniedziałku 26 listopada w Lesznie i Głogowie poprzez media i organizatorów.


Notka historyczna
W 1844 r. zawiązał się komitet budowy Glogau-Lissauer Zweigbahn (Głogowsko-Leszczyńska Kolej Boczna). Koncesję na budowę otrzymała w 1853 r. spółka Oberschlesische Bahn (Kolej Górnośląska). Natychmiast rozpoczęto budowę w okolicach Leszna prowadząc jednocześnie prace w trzech kierunkach tzn. Poznania, Wrocławia i Głogowa. Tą ostatnią linię realizowano w dwóch etapach. Pierwszy zakończono 30. 12. 1857 r. uruchamiając ruch kolejowy z Leszna przez Wschowę do linii Odry w okolicach Grodźca Małego. Drugi zamknięto 18.05.1858 r. po wybudowaniu dwóch mostów na Odrze i Starej Odrze (pierwszy z nich miał długość 190 m, drugi 454 m i posiadał 12 przęseł) oraz zakończeniu prac przy przebudowie fortyfikacji na Wyspie Odrzańskiej.
Linia kolejowa ma długość 45 km. Stacje wybudowano w Lasocicach, Wschowie, Nowych Drzewcach (nazwaną Stare Drzewce) oraz Głogówku. W okresie późniejszym ulokowano kolejną stację w centrum kompleksu leśnego Glogauer Stadtforst (Głogowski Las Miejski) na północ od Głogówka. Natomiast uruchomienie odgałęzienia do Kolska w Grodźcu Małym spowodowało wybudowanie dworca w tej ostatniej miejscowości.
Po zakończeniu I wojny światowej trasa kolejowa pomiędzy Wschową a Lasocicami stała się przejściem granicznym pomiędzy Polską a Niemcami, wymienione stacje punktami odprawy granicznej. Od kwietnia do czerwca 1919 r. linią z Głogowa do Leszna przejechało kilka transportów żołnierzy z oddziałów gen. Hallera udających się z Francji (między innymi przez Żagań) na terytorium Polski.

Opracował rysu historycznego: Paweł Łachowski